Orden som bedrar oss

“De som vill inkludera, de vill att vi alla ska mysa tillsammans och, om andan faller på – det gör den säkert – dansar vi hoppsasteg tillsammans mot framtiden. Nå, inte alla förstås. Jag har inte hört att homo- och transsexuella bör inkluderas – kanske för att det kan missuppfattas. Vi vill ju inte att de ska bli som alla vi andra utan vi måste respektera deras särart. Nej, det är invandrarna som ska inkluderas. Men inte heller de ska bli som vi. Inte precis. De ska liksom kunna fortsätta att vara det som de var förut, men vi ska ändå vara tillsammans, eftersom vi har ju alla lika värde. Det självmotsägande projektet skulle kunna sammanfattas med slagordet ”Vi gillar olika”, underförstått att om du inte gillar olika, så är du inte som vi och då får du inte vara med oss.”

Invandring och mörkläggning


På 1970-talet fanns i USA en rörelse som attraherade många amerikaner. Ledaren lovade frihet, jämlikhet, alla människors lika värde, socialism och antirasism. I Sverige skulle de vackra orden kunna stå för vänsterpartister, socialdemokrater och, om man undantar ”socialism”, också för miljöpartiet och liberalerna. I USA var de ledord för sekten Folkets tempel som skapades och drevs av den mycket karismatiske Jim Jones. Den 18 november 1978 övertalade han sammanlagt 909 sektmedlemmar att ta livet av sig själva och sina barn. Jim Jones dog också, även om det inte är klarlagt om han tog gift eller blev skjuten. Fem av dem som befann sig i Jonestown i Guyana överlevde.

Jag lyfter fram detta exempel som en påminnelse om att vackra ord ofta är något helt annat än verklighet. Ord är bedrägliga, det är verkligheten som gäller. Att avtäcka den verklighet som döljer sig bakom de vackra orden, det är yttrandefrihetens…

View original post 1,282 more words

Advertisements

Valanalys

“I väldigt många länder, till exempel Tyskland, Schweiz och Frankrike finns restriktioner kring att offentliggöra resultaten från opinionsundersökningar alltför nära valdagen, så icke i Sverige. Detta utnyttjades av Svenska Dagbladet och den ”hemlige” SKOP-finansiären för att vrida valresultatet till SD:s nackdel. När sedan SD själva gick ut med nollinvandring var det inte mycket att hoppas på för SD.”

Invandring och mörkläggning

I dag gästas bloggen av Nils-Olov Johnson

Stödet för Sverigedemokraterna utvecklades inte som man kunde vänta sig fram till valet den 9 september. Om man skall förstå vad som hände måste man känna till preference falsification-teorins (PF) beskrivning av hur sympatierna för oönskade åsikter påverkas. I tidigare artiklar (1,2,3,4) har jag diskuterat hur man skall se på opinionsmätningar, när man har en situation där PF föreligger.

En uppskattning av PF-effektens storlek kan normalt vara väldigt svår att göra. I det amerikanska presidentvalet och Brexitvalet fanns bara väldigt grova uppskattningar, vilket ledde till helt felaktiga prognoser. De dolda Trumpsympatisörerna visade sig vara så många att han oväntat vann valet. Med de speciella förutsättningar som finns i Sverige går det dock att skapa en metrik. Vi antar att det föreslagna sättet, att mäta storleken på den ”preference falsification”, som finns…

View original post 1,572 more words

Det som väntar Sverige

Skrämmande utveckling, något måste ske..

Invandring och mörkläggning


Det finns tre scenarier för Sveriges framtid. Den knäsatta bilden är att ”flyktinginvandringen” just nu ställer höga krav på välfärdssamhället, men att vi självklart kommer att klara av dessa krav. Också i framtiden måste landet ta emot ett stort antal invandrare, eftersom världen ser ut som den gör. Migrationsverket rapporterar att vi får räkna med 100.000 nya invandrare per år, vilket betyder att Sveriges befolkning växer med en miljon under en tioårsperiod. Centerpartiet tycker inte det är tillräckligt utan vill förhandla med socialdemokraterna om en generösare anhöriginvandring.

Alla som bejakar den här bilden tror att tiden verkar för mångkulturen. Rasismen besegras och även om det tar tid så kommer svenskarna att acceptera landets nya medborgare och kulturer, med all den rikedom det för med sig i form av mat, traditioner, artisteri etc. Sverige föryngras och allt fler arbetar och försörjer sig själva. Invandringen blir på sikt lönsam för så brukar…

View original post 1,292 more words

Kartan gäller – inte verkligheten

Invandring och mörkläggning

I dag är Rolf Oward gästskribent

Skilda världar var en tv-serie som visades i slutet på 1990-talet och ett par år in på 2000-talet. Vad har den för relevans för oss idag? Egentligen inte mycket, förutom titeln. Den leder osökt tankarna till den uppdelning av omvärldsbeskrivningen som kännetecknar dagens medielandskap i Sverige med PK-medier i det ena hörnet och alternativa medier i det andra – verkligen två helt skilda världar.

Sveriges främsta företrädare för PK- och Potemkinjournalistiken – DN (Wolodarski) och AB (Lindberg) – har det inte lätt. De vill så gärna upprätthålla bilden av Det perfekta landet. Tyvärr (för dem) krackelerar det allt hårdare i fasaden. Man lappar och lappar i åsiktskorridoren, men det läcker och läckorna blir allt större.

Inte ens SVT (Svensk Vänster Television), du vet de som är fria från oberoende, klarar av att hålla emot när verkligheten stormar in. Visst, man försöker tappert i…

View original post 969 more words

Äkta människor

Invandring och mörkläggning


Sent på eftermiddagen torsdagen den 15 november 2018 befinner jag mig i en park som ligger mitt i den lilla thailändska staden Trangs centrum. Här finns träningsredskap, en joggingslinga, lekparker för små och lite större barn, en utställningshall med café, workout med mera samlat. Hit beger sig stadsborna gärna efter arbetsdagens slut för att träffa vänner, för bollspel och annan motion, för förströelse. Det är ett favoritställe för barnen och mitt ettochetthalvtåriga barnbarn Hanna älskar parken.

Klockan slår sex och en kortversion av nationalsången ljuder, här liksom i alla övriga offentliga högtalare runt om i landet. Det sker två gånger om dagen, klockan åtta på morgonen och sex på kvällen. Alla som befinner sig i parken, liksom givetvis på andra platser i Thailand, stannar till. Om de sitter reser de sig upp. De flesta ställer sig i givakt. Jag ser ingen som bryter mot detta mönster. Det är inte övervakat…

View original post 1,428 more words

Vad har Annie Lööf i kikarn?

Invandring och mörkläggning

I dag återkommer Ingrid Björkman som gäst på bloggen

Under ett av de många mediesända samtalen veckan efter det att Stefan Löfven kastat in handduken, hördes en journalist fråga Annie Lööf hur länge de tänkte hålla på och ”tjafsa”. Bra fråga! Ännu bättre hade varit om han frågat varför de höll på och tjafsade.

Vari Centerns politik består får man inte veta mycket om i Lööfs presentationer. I stället är det fråga om hennes egna tyckanden. En fråga som osökt dyker upp då och då är i hur hög grad de åsikter som Lööf framför har stöd i partiet. Eftersom såväl politiken som hennes framträdanden är så uppenbart egofixerade, är det rimligt att i en analys av Centerns politik fokusera på personen Annie Lööf.

Man letar förgäves efter något slags förnuftsbaserad struktur i hennes resonemang. Det enda hon envetet håller fast vid är ett alltmer krampaktigt avståndstagande till Jimmie Åkesson…

View original post 709 more words

Ständigt detta miljöparti

” Ett exempel är den koldioxidspäkning som MP vill att Sverige utsätter sig för. Vad jag förstår uppgår världens utsläpp av koldioxid till minst 36 miljarder ton. Det ska jämföras med Sveriges på 45 miljoner ton. En miljard är ju 1 000 gånger mer än en miljon, så även om Sverige skulle sätta igång med, vad ska vi kalla det, total koldioxidavhållsamhet lär det rimligen ha ytterst försumbar effekt, om någon. Det är klimatpopulism av värsta sort; Sveriges bidrag är ju så ringa att även om vi upphör att existera kommer det inte att märkas koldioxidmässigt.”

Invandring och mörkläggning

I dag gästas bloggen av Rolf Oward

Man ska ju inte sparka på en som ligger, men Miljöpartiet och dess fenomenala vimsighet och bristande verklighetskontakt inbjuder till kommentarer som lätt blir raljerande. Tyvärr, ska man nog säga, för det är faktiskt mest tragiskt. En nästan bottenlös allmäninkompetens kombinerad med förvirrad klimathotstro är ingen god grund för vettig politik. Finns det f.ö. något parti som lyckats göra så stor skada på så kort tid och på så många områden som just Miljöpartiet?

Det råder ingen brist på övertygelse och stark tro hos MP:s företrädare. Man vill ju bevars rädda världen. Tyvärr är det ett budskap som skorrar ytterligt falskt. MP vill gärna förbjuda exempelvis såväl stadsjeepar som flygresor och giftig bottenfärg till dieselbåtar, men det är förbud och pålagor som bara gäller för andra – inte de själva. En slags bombastisk moraliserande överlägsenhet som givetvis slår tillbaka när undantagen och gräddfilerna…

View original post 622 more words

https://mitti.se/nyheter/timmarsvecka-forskolan-tillbaka/?omrade=hela-stockholm&fbclid=IwAR3JrYOk_YkU1Wx06k-uPacmdv65cnTi_32jsDEQamwNcHmFRwpqbM3H9zI

Herregud, varför skaffade ni en till om ni inte orkar ta hand om båda två samtidigt? Tänk på de andra barnen i förskolan som mår bäst av mindre grupper. 30 timmar är ju ändå jättebra.. Dessutom kommer båda dina barn må bättre när de får umgås med dig och sitt syskon..

Agendan bakom dagens migrationspolitik?

Ännu en briljant artikel om den skrämmande utvecklingen i Sverige..

Invandring och mörkläggning

I dag är Ingrid Björkman gäst på bloggen

Under 80-talet var jag periodvis knuten till universitetet i Nairobi. Varje gång jag kom ner till Kenya saknades ytterligare någon av mina kollegor. Varför? Jo, vederbörande hade fått stipendium till ett universitet i västvärlden – London, Moskva, Uppsala. . . och sedan inte återvänt. Sakta men säkert dränerades Nairobiuniversitetet på kompetens.

Jag tänkte inte närmare på saken förrän jag en dag i början av 90-talet råkade möta en Nairobikollega på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Han berättade att han var i Sverige som flykting. Jag trodde inte mina öron: flykting från Kenya! Jo, han hade rest via Zimbabwe, där han fått flyktingstatus. Och nu väntade han sin familj till Uppsala. FN stod för deras uppehälle, förklarade han.

View original post 1,281 more words